Uw privacy

Heanig An Mindfulness gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Of u nou de website bezoekt, een cursus volgt of belt. Lees hier meer over wat we wel en niet doen met uw persoonlijke gegevens.

Wat bedoelen wij met persoonlijke gegevens?

Met persoonlijke gegevens bedoelen wij uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail.
Ook de nummers van uw bankrekening en uw zorgverzekeraar vallen onder persoonlijke gegevens.

Welke gegevens gebruiken we?

We gebruiken alleen persoonsgegevens die u ons zelf stuurt. Of waarvoor u iemand anders toestemming heeft gegeven deze te sturen

Online trainingen zoom

Voor onlinetrainingen gebruik ik Zoom. Als host van deze training zet ik me in om zoom veilig te gebruiken. Ik volg adviezen over instellingen van camera en audio. Zoom was begin april 2020 in het nieuws omdat Facebook data van zoom kon gebruiken. Ook zou het programma gevoelig zijn voor kwaadwillende hackers. Inmiddels zet Zoom vol in op het opsporen van datalekken. Ook het delen van Facebook is gestopt. Garanties kan ik niet geven, maar wel vertrouw ik erop dat Zoom er belang bij heeft een veilig programma te zijn.

Wanneer bewaren we gegevens?

Heanig-An Mindfulness bewaart persoonsgegevens in de volgende gevallen:

- u volgt een cursus bij ons
- u wilt graag downloads ontvangen
- u vraagt informatie over onze trainingen
- u wilt op de hoogte blijven van wat we doen (nieuwsbrief)
- uw bedrijf wil graag begeleiding of voorlichting over toegankelijke taal.

Wat bewaren we en hoe lang?

Welke informatie we bewaren, hangt af van of u een cursus of training volgt bij ons:

  • Volgt u een cursus?
    Als u een cursus bij ons volgt, hebben we meer informatie nodig dan uw adres of telefoonnummer. We vragen dan ook naar uw gezondheid. Dan willen we weten of u onder behandeling bent van een psycholoog of andere hulpverlener.  Deze informatie delen we niet met anderen. We bewaren deze informatie maximaal twee jaar. Uitsluitend in een papieren archief.
  • Volgt u geen cursus mindfulness?
    Als u een vraag stuurt, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal een halfjaar. Heeft u ons laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van ons nieuws? Dan bewaren we uw naam en e-mail zo lang als u op de hoogte wilt blijven.

Google Analytics

We maken op deze website gebruik van Google Analytics cookies. Om uw privacy te beschermen hebben we de volgende afspraken met Google:

  • De laatste acht cijfers van uw IP-adres zijn onzichtbaar gemaakt;
  • We delen uw gegevens niet met andere gebruikers van Google-Analytics.

Uw gegevens inzien of verwijderen

Wilt u uw eigen persoonsgegevens inzien? Of wilt u dat we deze (voor een deel) verwijderen?

Mail ons dan via het contactformulier op de website.
U kunt ook een brief sturen naar:

Heanig An Mindfulness
Ida Gerhardtsingel 171
7207 CM Zutphen