Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Heanig An Mindfulness

Algemeen
 • In deze voorwaarden spreken we steeds over trainingen. Deze voorwaarden gelden echter ook voor onze workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen.
 • Uw inschrijving is definitief zodra u per e-mail het bericht krijgt dat u welkom bent op de betreffende training.
Betalingsvoorwaarden
 • U betaalt tenminste een week voordat de training begint. Zodra de betaling binnen is, ontvangt u van ons de bevestiging/factuur. U ontvangt die factuur meestal binnen een week. U ontvang deze per mail. Het is ook mogelijk de factuur per post te ontvangen. Laat me dan vooraf weten dat u liever een factuur per post wenst.
 • Indien u het trainingsbedrag niet binnen de betalingstermijn betaalt, hebben wij het recht om uw plaats af te staan aan een ander. Of u zelf kunt annuleren, dat leest u in het hoofdstuk annuleren.
 • Wenst u dat de factuur op een andere naam en/of adres komt te staan, dan uzelf? Bijvoorbeeld van uw werkgever? Dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk.
Annulering

Wilt u uw inschrijving voor een training annuleren? Lees hieronder hoe u dat kunt doen. Let op want mogelijk moet de training wel betalen.

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen. Dus als u zich bedenkt binnen 14 dagen nadat u zich heeft ingeschreven, dan betaalt u geen annuleringskosten.
 • Begint de training binnen 14 dagen nadat u zich heeft ingeschreven? Dan stemt u ermee in dat u afziet van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 • Tot drie weken voor de training betaalt u geen annuleringskosten.
 • Tussen drie en vier weken voor de training betaalt u € 25,-.
 • Bij annulering binnen drie weken voor de training betaalt u het volledige bedrag.
 • U kunt op twee manieren annuleren:
 1. Per mail aan judith@heanig-an.nl
 2. Per post aan Heanig An Mindfulness, Ida Gerhardtsingel 171, 7207 CM Zutphen
 • Heeft u zelf een vervanger gevonden? Dan hoeft u geen annuleringskosten te betalen. Dit op voorwaarde dat de vervanger toegelaten wordt aan de training. Voor sommige trainingen geldt namelijk een intake.
 • Mist u een of meer bijeenkomsten? Deze kunt u helaas niet inhalen. Dit heeft te maken met de opzet van onze traininen.
 • Kunt u niet deelnemen vanwege ongewenste en onvoorziene omstandigheden? Dan proberen we in onderling overleg tot een passende oplossing te komen.
 • Zijn er onvoldoende inschrijvingen voor een training? Dan heeft Heanig An Mindfulness het recht om de training te verplaatsen naar een later tijdstip of de training te annuleren. Heeft u al betaald voor een training die Heanig An volledig annuleert? Dan krijgt u dat bedrag binnen vijf werkdagen teruggestort op uw rekening.
Vertrouwelijkheid
 • Alle persoonlijke informatie die deelnemers delen met Heanig An mindfulness is vertrouwelijk. Heanig An Mindfulness behandelt deze informatie met zorg. Heanig An Mindfulness zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van deelnemers delen met derden. Tenzij de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
Auteursrecht en eigendom
 • Op de training en bijbehorende materialen berust auteursrecht. Daarom mogen deelnemers de lesmaterialen niet delen of kopiëren zonder schriftelijke toestemming van deze persoon.
 • Deelnemers mogen de uitgereikte lesmaterialen houden voor eigen gebruik.
Klachten
Aansprakelijkheid
 • Heanig An Mindfulnesskan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Voorwaarden opgesteld in Zutphen, 25 september 2019
Judith Kars, Heanig An Mindfulness